Assalamualaikum....... Terima kasih kerana sudi berkunjung ke blog saya...semoga blog ini dapat memberi manfaat kepada kita semua..bersama ayat-ayat ini saya sertakan dengan smiley..kalau ada masalah dekat smiley tolong install link ini http://www.smileycreator.com/creator/main.jhtml..harap maaf menyusahkan anda..jangan lupa ziarah lagi..kunjungan anda sebagai tetamu kehormat saya ke blog ini amat dialu-alukan..terima kasih.. , {hamba Allah yang lemah lagi hina}

Rabu, 22 Disember 2010

apa-apa/apa saja:anything

أ َيّ ُ َِ شـَــىْءٍ
apa-apa, apa saja, ‘ape-ape aje’ : anything
****************************
(أ َيّ ُ، أ َيّ َ ، أ يِّ - ayyu, ayya, ayyi )
- baris ي berubah mengikut kedudukannya di dalam ayat)

شـَــىْءٍ
- syai’in (huruf hamzah (ء)mesti berbaris dua (tanwin) di bawah kerana شـَــىْءٍ adalah isim yang tiada ال dan kedudukan dalam ayat – mudhofun ilaih, tanda mudhofun ilaih ialah berbaris bawah)

****************************
(Situasi 1: * Lapar Sangat)
Whoa
* هـَــلْ يـُــوجـَــدُ طـَــعـَــامٌ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ؟
* Ada makanan di rumah?
هـَــلْ : Adakah
يـُــوجـَــدُ : wujud, ada
طـَــعـَــامٌ : makanan
فـِــى : di
الـْــبـَــيـْــتِ؟ : rumah?
Couples
# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدُ / تـُــر ِيـْــدِيــنَ أ َن ْ تـَــأ ْكـُــلَ / تـَــأ ْكـُــلـِــى؟
# Nak makan apa?
مـَــاذ َا : apa, apakah
تـُــر ِيـْــدُ : awak (L) hendak
تـُــر ِيـْــدِيــنَ : awak (P) hendak
أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perkataan (seperti ‘to’ dalam B.Inggeris)
تـَــأ ْكـُــلَ : awak (L) makan
تـَــأ ْكـُــلـِــى : awak (P) makan
Wink
* أيّ َ شـَــىْءٍ، أ َنـَــا جـَــائـِــعٌ / جـَــائـِــعـَــة ٌجـِــدّ ًا
* Apa-apa, saya lapar sangat.
أيّ َ شـَــىْءٍ : apa-apa, apa saja, ‘ape-ape aje’
أ َنـَــا : saya
جـَــائـِــعٌ : lapar (L)
جـَــائـِــعـَــة : lapar (P)
جـِــدّ ًا : sangat
Holding Hands
# تـَــعـَــالَ / تـَــعـَــالـَـىْ، الطـَّــعـَــامُ جـَــاهـِــزٌ

# Datanglah, makanan dah siap.

تـَــعـَــالَ : datanglah (L)
تـَــعـَــالـَــىْ : datanglah (P)
الطـَّــعـَــامُ : makanan
جـَــاهـِــزٌ : sudah siap
Sign I Love You
PERBUALAN SESAMA LELAKI

* هـَــلْ يـُــوجـَــدُ طـَــعـَــامٌ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ؟
* Ada makanan di rumah?
# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدُ أ َن ْ تـَــأ ْكـُــلَ؟
# Nak makan apa?
* أ َيَّ َ شـَــىْءٍ، أ َنـَــا جـَــائـِــعٌ جـِــدّ ًا
* Apa-apa, saya lapar sangat.
# تـَــعـَــالَ، الطـَّــعـَــامُ جـَــاهـِــزٌFriendly

# Datanglah, makanan dah siap.


PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN

Girl 1
* هـَــلْ يـُــوجـَــدُ طـَــعـَــامٌ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ؟
* Ada makanan di rumah?
# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدِيــنَ أ َن ْ تـَــأ ْكـُــلـِــى؟
# Nak makan apa?
* أ َيَّ َ شـَــىْءٍ، أ َنـَــا جـَــائـِــعَة ٌ جـِــدّ ًا
* Apa-apa, saya lapar sangat.
# تـَــعـَــالـَىْ، الطـَّــعـَــامُ جـَــاهـِــزٌ
# Datanglah, makanan dah siap.
———————————————————————————————————————————-
(Situasi 2: Pembeli dan penjual)

* أ ُر ِيــدُ أ َنْ أ َشـْــتـَــر ِيَ هـَــدِيـَّــة ً لا ِبـْــنـَــتـِــى
* Saya hendak beli hadiah untuk anak perempuan saya.
Girl With Gum
أ ُر ِيــدُ : saya hendak
أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perkataan (seperti ‘to’ dalam B.Inggeris)
أ َشـْــتـَــر ِيَ : saya beli
هـَــدِيـَّــة : hadiah
لا ِبـْــنـَــتـِــى : untuk anak perempuan saya
(لِ : untuk, ابـْــنـَــتِ : anak perempuan, ى : saya)

# مـَــاذ َا تـُــر ِيــدُ / تـُــر ِيــدِيــنَ؟
# Nak apa?
مـَــاذ َا : apa, apakah
تـُــر ِيــدُ : awak (L) hendak
تـُــر ِيــدِيــنَ : awak (P) hendak
Hmm
* أ َيَّ َ شـَــىْءٍ مـُــنـَــاسـِــبٍ
* Apa-apa yang sesuai.

أ َيَّ َ شـَــىْءٍ : apa-apa, apa saja, ‘ape-ape aje’
مـُــنـَــاسـِــبٍ : sesuai, yang sesuai
Teddy Bear
# هـَــلْ تـُــر ِيــدُ / تـُــر ِيــدِيــنَ لـُــعـْــبـَــة ً؟
# Nak mainan?
هـَــلْ : adakah
تـُــر ِيــدُ : awak (L) hendak
تـُــر ِيــدِيــنَ : awak (P) hendak
لـُــعـْــبـَــةً : mainan
* يـُــمـْــكـِــنُ
* Boleh.
PERBUALAN SESAMA LELAKI:
Cavewoman
* أ ُر ِيــدُ أ َنْ أ َشـْــتـَــر ِيَ هـَــدِيـَّــة ً لا ِبـْــنـَــتـِــى
* Saya hendak beli hadiah untuk anak perempuan saya.
# مـَــاذ َا تـُــر ِيــدُ؟
# Nak apa?
* أ َيَّ َ شـَــىْءٍ مـُــنـَــاسـِــبٍ
* Apa-apa yang sesuai.
Kid With Doll
# هـَــلْ تـُــر ِيــدُ لـُــعـْــبـَــة ً؟
# Nak mainan?
* يـُــمـْــكـِــنُ
* Boleh.
PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:
Tantrum
* أ ُر ِيــدُ أ َنْ أ َشـْــتـَــر ِيَ هـَــدِيـَّــة ً لا ِبـْــنـَــتـِــى
* Saya hendak beli hadiah untuk anak perempuan saya.
# مـَــاذ َا تـُــر ِيــدِيــنَ؟
# Nak apa?
* أ َيَّ َ شـَــىْءٍ مـُــنـَــاسـِــبٍ
* Apa-apa yang sesuai.
Baby With Bear
# هـَــلْ تـُــر ِيـْـدِيـْـنَ لـُــعـْــبـَــة ً؟
# Nak mainan?
* يـُــمـْــكـِــنُ
* Boleh.
———————————————————————————————————————————-

(Situasi 3: # Ada Urusan Penting)
Wakka-wakka
* إ ِلـَــى أ َيـْــنَ تـَــذ ْهـَــبُ / تـَــذ ْهـَــبـِــيـْـنَ؟ * Ke mana awak hendak pergi?

إ ِلـَــى : ke
أ َيـْــنَ : mana
تـَــذ ْهـَــبُ : awak (L) pergi
تـَــذ ْهـَــبـِــيْــنَ : awak (P) pergi
Canadian Mounty
# سـَــأ َعـُــودُ بـَــعـْــدَ نـِــصـْــفِ سـَــاعـَــةٍ # Saya akan kembali setengah jam lagi.
سـَــأ َعـُــودُ : saya akan kembali
(سـَــ : akan, أ َعـُــودُ : saya kembali)
بـَــعـْــدَ : selepas
نـِــصـْــفِ : setengah
سـَــاعـَــةٍ : jam
* هـَــلْ تـَــتـْــرُكـُــنـِــى / تـَــتـْــرُكـِــيـْـنـَــنـِــى وَحـْــدِى؟
* Awak hendak tinggalkan saya berseorangan?
هـَــلْ : adakah
تـَــتـْــرُكـُــنـِــى : awak (L) tinggalkan saya
(تـَــتـْــرُكـُــ : awak (L) tinggalkan, نـِــى : saya)
تـَــتـْــرُكـِــيْــنـَــنـِــى : awak (P) tinggalkan saya
(تـَــتـْــرُكـِــيْــنـَــ : awak (P) tinggalkan, نـِــى : saya)
وَحـْــدِى : berseorangan, seorang diri, ‘sorang-sorang’
Cell Phone
# لـَــن ْ أ َتـَــأ َخـَّــرَ، اتـّـَــصـِــلْ / اتـَّـَــصـِــلـِــى بـِــى إ ِذ َا حـَــدَثَ أ َيّ ُ شـَــيْءٍ

# Saya tidak akan lama, telefonlah saya jika apa-apa berlaku. لـَــن : tidak akan
أ َتـَــأ َخـَّــرَ : saya lama, saya lewat
اتـَّـَــصـِــلْ : awak (L) hubungi
اتـَّـَــصـِــلـِــى : awak (P) hubungi
بـِــى : saya, dengan saya
(perkataan اتـَّـَــصـِــلْ / اتـَّـَــصـِــلـِــى hendaklah disambung dengan بـِــى - hubungi saya)
إ ِذ َا : jika, apabila
حـَــدَثَ : berlaku
أ َيّ ُ شـَــيْءٍ : apa-apa, apa saja, ‘ape-ape aje’
PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* إ ِلـَــى أ َيـْــنَ تـَــذ ْهـَــبُ؟

* Ke mana awak hendak pergi?
# سـَــأ َعـُــودُ بـَــعـْــدَ نـِــصـْــفِ سـَــاعـَــةٍ
# Saya akan kembali setengah jam lagi.
* هـَــلْ تـَــتـْــرُكـُــنـِــى وَحـْــدِى؟
* Awak hendak tinggalkan saya berseorangan?
Super Remote
# لـَــن ْ أ َتـَــأ َخـَّــرَ، ا تـّـَــصـِــلْ بـِــى إ ِذ َا حـَــدَثَ أ َيّ ُ شـَــيْءٍ # Saya tidak akan lama, telefonlah saya jika apa-apa berlaku.
PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:
* إ ِلـَــى أ َيـْــنَ تـَــذ ْهـَــبـِــيـْـنَ؟
* Ke mana awak hendak pergi?
# سـَــأ َعـُــودُ بـَــعـْــدَ نـِــصـْــفِ سـَــاعـَــةٍ
# Saya akan kembali setengah jam lagi.
* هـَــلْ تـَــتـْــرُكـِــيـْـنـَــنـِــى وَحـْــدِى؟
* Awak hendak tinggalkan saya berseorangan?
Remote
# لـَــن ْ أ َتـَــأ َخـَّــرَ، اتـّـَــصـِــلـِــى بـِــى إ ِذ َا حـَــدَثَ أ َيّ ُ شـَــيْءٍ # Saya tidak akan lama, telefonlah saya jika apa-apa berlaku.
———————————————————————————————————————————-
(Situasi 4: * Diminta Berucap Sepatah Dua Kata)
Shocked
* مـَــاذ َا أ َقـُــولُ؟ أ َنـَــا غـَــيـْــرُ مـُــسـْــتـَــعـِــدّ ٌ / مـُــسـْــتـَــعـِــدّ َةٌ * Saya nak cakap apa? Saya tidak bersedia. مـَــاذ َا : apa
أ َقـُــولُ : saya cakap
أ َنـَــا : saya
غـَــيـْــرُ : tidak
مـُــسـْــتـَــعـِــدٌّ : bersedia (L)
مـُــسـْــتـَــعـِــدَّ َةٌ : bersedia (P)
Cool!
# لاَ بـَــأ ْسَ، قـُــلْ / قـُــولـِـى أ َيّ َ شـَــيْءٍ

# Tidak mengapa, cakaplah apa-apa.

لاَ بـَــأ ْسَ : tidak mengapa
قـُــلْ : cakaplah (L)
قـُــولـِـى : cakaplah (P)
أ َيَّ َ شـَــيْءٍ : apa-apa, apa saja, ‘ape-ape aje’ PERBUALAN SESAMA LELAKI:
Scared 1
* مـَــاذ َا أ َقـُــولُ؟ أ َنـَــا غـَــيـْــرُ مـُــسـْــتـَــعـِــدٌّ * Saya nak cakap apa? Saya tidak bersedia.

# لاَ بـَــأ ْسَ، قـُــلْ أ َيََّ َ شـَــيْءٍ

# Tidak mengapa, cakaplah apa-apa.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* مـَــاذ َا أ َقـُــولُ؟ أ َنـَــا غـَــيـْــرُ مـُــسـْــتـَــعـِــدَّ َةٌ

* Saya nak cakap apa? Saya tidak bersedia.

# لاَ بـَــأ ْسَ، قـُــولـِـى أ َيََّ َ شـَــيْءٍ

# Tidak mengapa, cakaplah apa-apa. Rujukan:
هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan